میقات

زمان و مکانی برای برایِ او بودن ...

میقات

زمان و مکانی برای برایِ او بودن ...

ساعت سه بامداد بود که نوشته اش را دیدم
نوشته بود «این آتش نشانان مدافعان واقعی وطن اند»
افسوس بود و افسوس ...
ساعت سه عصر خواهر تصویر شهید میرزاخانی را فرستاد
«آتش نشان بسیجی ای که آرزوی مدافع حرم شدن داشت»
اشک بود و اشک و اشک ...


#اللهم طهر قلوبنا
#اللهم عجل لولیک الفرج
#اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک


سنجاقـ ـَک:
مردی که بدون صدور فرمان جنگ، دریای خون به راه انداخت، از کاخ سیاه رفت ...
  • فاطمه غلامی
40 متری های 2 میلیاردی شما
20 خانواده را بی مرد کند؟

آقایان
به خدا گران تمام می شود برایتان
خیلی گران!

#ای خدایی که شیشه را در بغل سنگ نگه میداری، قهرمانان بی ادعاییمان را حفظ کن ...

سنجاقـ ـَک:

تماشاچیان و گوشی به دستان حرفه ای گرامی حاضر در محل، ببخشید خوب از شما پذیرایی نشد.
آوار که تقدیمتان نشد اما کاش همان لحظات اول به صرف باتوم پذیرایی می شدید تا بلکه ساعاتی زودتر تشریفتان را گم کنید.
  • فاطمه غلامی