میقات

زمان و مکانی برای برایِ او بودن ...

میقات

زمان و مکانی برای برایِ او بودن ...

میفرمایند: سبزه های امسال رو فاطمه سبز کرده واسه همین همه شون عین خودش در حال فرارن. زهرا نگاه کن چندتاشون از اینور اونور در رفتن!


#قشنگ تو لیست جرایمم فقط از راه به در کردن دونه های گندم رو کم داشتم که اونم مادرجان اضافه فرمودن (دو نقطه یک خط).


سنجاقـ ـَک:

ضمن عرض تبریک سال نو و از این جور حرفا، کمتر غر بزنید بعد عید دیدنی ها که فلانی اینو گفت بساری اونو گفت. ی روزی دلتون واسه همین وراجی ها و فضولی هاشون تنگ میشه.

  • فاطمه غلامی

95 جان

دوستت داشتم

خیلی بیشتر از خودم

و بیشتر از اونی که شاید سالها بعد به یاد بیارم


# 40

سنجاقـ ـَک:

و خیلی چیزها که نوشتنی نیست ...

  • فاطمه غلامی