میقات

زمان و مکانی برای برایِ او بودن ...

میقات

زمان و مکانی برای برایِ او بودن ...


#...

  • فاطمه غلامی
اومده بودم یه چیزایی بنویسم که ستاره ت روشن شد. اومدم خوندم برگشتم دوباره بنویسم باز ستاره ت روشن شد. اومدم خوندم برگشتم دوباره، دوباره، ... احساس میکنم امشب شب توئه، شب من بمونه برا فردا به شرط حیات.

#به سیم آخر زدگان هم دل دارند خب!

*بابت تایید نشدن نظرات خیلی عذر میخوام. دلم نمیاد محبتتون بیجواب تایید بشه.
  • فاطمه غلامی
هی بارقه امید روانه کن، امیدوار که شدم، بزن نابودم کن
باشه. به داده ت شکر. به داده و گرفته ت شکر. به نداده ت هم شکر
فقط منتظرم ببینم تا آخرش، تا آخرِ آخرش دیگه چیا برام کنار گذاشتی. فقط همین


#کار مدرسه
#خدیجه حسنا
#اعتکاف
  • فاطمه غلامی
ذوق کردن و بالا بالا گفتن بچه ها در فیلمهای ارسالی هموطنان از موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آسمان کشور ذوق داشت.

#اول خبر تلویحی آماده باش در غرب، بعد پیامک دیدار آقا با خانواده شهدا و آن جملات در اوج اقتدار و بعد عکسها و فیلمهای ارسالی از آشنایان خانواده شهدا و پاسداران. دست مریزاد
  • فاطمه غلامی